+255 22 266 4051 wlac@wlac.or.tz
CHANGIA Saidia Haki za Wanawake

At WLAC, we believe in the power of justice and empowerment for women. Our mission is to provide accessible legal assistance and support to women facing various challenges, ensuring their voices are heard and their rights are upheld. With your generous contributions, we can continue advocating for equality, providing crucial legal aid, and making a tangible difference in the lives of women in need. Join us in our pursuit of a more just and equitable society by making a donation today. Together, we can create lasting change and empower women to stand strong in the face of adversity. Thank you for your support!"


MAKE A DONATION

Donation Amount
$

Donation Frequency

I'd like to dedicate this donation to

Donor Information

Payment Method

Coming soon...
Coming soon...
Coming soon...

Watu Wanasema Nini?
Nilikuwa nikikimbia jeuri ya nyumbani pamoja na watoto wangu, na hatukuwa na pa kwenda. Tuliogopa na peke yetu. Lakini basi tulipata WLAC, na walitusaidia kurudi kwa miguu yetu. Walitutafutia mahali salama pa kukaa na kutuandalia kila kitu tulichohitaji, kutia ndani chakula, mavazi, na mahitaji mengine. Ninashukuru sana WLAC kwa msaada na usaidizi wao.
Nuru - Mother
Nilikuwa mkimbizi kutoka nchi iliyokumbwa na vita, na sikujua lolote kuhusu sheria za nchi hii. Pia nilikuwa nikihangaika kupata riziki. Lakini basi nilipata WLAC, na walinisaidia kubadili maisha yangu. Walinisaidia kupata hadhi yangu ya ukimbizi na kupata kazi. Sasa ninaweza kuishi maisha salama na dhabiti, shukrani kwa WLAC.
Zahra - Refugee
Nilikuwa mhasiriwa wa unyanyasaji wa kijinsia kazini. Niliogopa sana kuongea, lakini nikapata WLAC. Walinisaidia kuwasilisha malalamiko kwa mwajiri wangu na kuniwakilisha katika upatanishi. Mwajiri alikubali kusuluhisha kesi hiyo, nami nikapokea tuzo ya pesa. Ninashukuru sana WLAC kwa kunisaidia kupata haki.
Hawa - Employee
Nilikuwa mama asiye na mwenzi ambaye nikihangaika kupata riziki. Sikujua wapi pa kuelekea. Lakini basi nilipata WLAC, na walinisaidia kupata usaidizi niliohitaji. Walinisaidia kupata stampu za chakula na manufaa mengine ya serikali. Sasa ninaweza kuwalisha watoto wangu na kuwapa maisha bora.
Zainab - Single mother
Nilikuwa nikikabiliwa na kufukuzwa kutoka kwa nyumba yangu kwa sababu sikuwa na uwezo wa kulipa kodi yangu. Niliogopa sana kupoteza nyumba yangu. Lakini basi nilipata WLAC, na walinisaidia kujadili mpango wa malipo na mwenye nyumba wangu. Sasa ninaweza kukaa nyumbani kwangu na kutunza familia yangu. Ninashukuru sana WLAC kwa msaada wao.
Khadija - Tenant
Nilikuwa nikipambana na mzozo wa malezi ya mtoto. Nilikuwa na wasiwasi kuhusu kupoteza ulezi wa mtoto wangu. Lakini basi nilipata WLAC, na walinisaidia kujadili mkataba wa ulinzi na mwenzi wangu wa zamani ambao ulikuwa wa haki kwetu sote na kwa mtoto wetu. Nimefarijika sana kutatuliwa jambo hili, na ninashukuru WLAC kwa msaada wao.
Amina - Mother
Nilikuwa nikikabiliwa na shtaka la jinai ambalo sikulitenda. Niliogopa na sikujua la kufanya. Lakini basi nilipata WLAC, na walinipa wakili. Wakili wangu aliweza kuthibitisha kwamba sina hatia, na mashtaka yakatupiliwa mbali. Ninashukuru sana WLAC kwa kunisaidia kusafisha jina langu.
Mwanaisha - Criminal defendant
Mtoto wangu alidhulumiwa kingono na jirani, na nilihuzunika sana. Lakini WLAC ilikuwepo kwa ajili yangu kila hatua ya njia. Walinisaidia kuandikisha ripoti polisi na kunipa wakili wa kuniwakilisha mahakamani. Mnyanyasaji alipatikana na hatia na kuhukumiwa kifungo, na mtoto wangu sasa anapata msaada anaohitaji kupona. Ninawashukuru sana WLAC kwa msaada wao katika kipindi hiki kigumu.
Aisha - Daughter
Nilikuwa mhasiriwa wa jeuri ya nyumbani, na nilihisi kama sina pa kugeukia. Lakini basi nilipata WLAC, na walinisaidia kurudisha maisha yangu. Walinipa msaada wa kisheria na kunisaidia kupata talaka na amri ya zuio dhidi ya mume wangu mnyanyasaji. Sasa niko salama na ninaweza kuanza maisha yangu upya, shukrani kwa WLAC.
Fatuma - Mother
Nilifukuzwa kazi kwa sababu nilikuwa mjamzito. Nilikata tamaa na sikujua la kufanya. Lakini basi nilipata WLAC, na walinisaidia kupigana. Walinipa wakili ambaye alifungua kesi ya ubaguzi dhidi ya mwajiri wangu wa zamani. Nilishinda kesi na kurudishiwa kazi yangu, pamoja na malipo ya nyuma. Ninashukuru sana WLAC kwa kunisaidia kutetea haki zangu.
Mariam - Employee
Washirika na Wafadhili